کانون تبلیغاتی دید برتر

کتاب صنعت اولیه و ملزومات مبلمان

زمینه شکل گیری کتاب صنعت با توجه به وضعیت و شرایط موجود در کارگاه های چوب و مبلمان الهام گرفته شده است. به این ترتیب که همواره مشاهده می گردید که یک تولید کننده برای تأمین جایگزین ارزانتر ، مرغوب تر ، بالا بردن سطح کیفی یا کمی محصولات اولیه با مشکلات عدیده ای روبرو می گردید. بر اساس این نیاز دید برتر بر آن گردید که با جمع آوری گروهی تولید کننده ، وارد کننده و فروشگاه دار متعهد از حوزه کیفی و مقتدر از حوزه ارائه خدمات و محصولات در قالب مجموعه ای نفیس پاسخی هوشمندانه به این نیاز بازار باشد

buy active instagram followers buy facebook subscribers orlando seo