کانون تبلیغاتی دید برتر

درباره ما

لحظه ای در کنار دید برتر

مقدمه ای بر فعالیت

در دنیــای رقـابت امــروز و فـراگیــر شــدن علــوم و ازدیــاد جمعیــت ، صــاحبان مشــاغل کـوچک و بـزرگ بــه دنبال راهـکارهایی بـرای پیروزی بر رقــبا و در نــهایت فـروش بیشــتر محصول و یا خــدمات خود هستند.


تمرکز بر اهداف پیش رو

دیـد برتـر خـود را یک شـرکت تبلیـغاتی نمی‌دانـد. ماموریت اصلی و بنیادی دیـد برتـرارائــه‌ی راه ‌حـل‌هـای یک‌پارچه، مقـرون به ‌صـرفه و بسـیار مـوثر بـرای تحــقق اهــداف مشـتریانش در زمیــنه‌هایی ماننــد افـزایش فـروش، افزایش سهم بازار، معرفی محصولات جدید، توسعه‌ی برند، بازاریابی داخلی و توسعه بازار است.


اتاق خلاقیت و اندیشه

هسته‌ی مرکزی تبلیغات و بازاریابی موثر ، خلاقیت است. در اتاق ایده‌پردازی دید برتر گروهی از متخصصان بازاریابی حضور دارند که خلاقانه‌ترین ایده‌ها و طرحها را برای معرفی محصولات و خدمات مشتریان ارائه و محقق می نمایند.


دپارتمان عکاسی

عکاسی یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش کتاب تبلیغاتی می باشد.
واحد فتوگرافی دیدبرتر با دردست داشتن تجهیزات حرفـه ای و با بهره گیری از توان فـردی پرسنل مجـرب خود توانسته دیدگاه علمی ، صنعتی و هنــری را در کارهـای خود به کار گیرد و با بررسی نکــات سطح ، فرم بافت ، فضا ، رنگ و نور مشتـری را ترغیب و تشویق به خرید و استفاده از محصول نماید.

دپارتمان طراحی

یکی از نقاط قـوت دید برتـر واحـد طراحی می باشــد که با جمع آوری گرافیست های حرفه ای و خلاق همواره توانستـه است با ارائه طرح های بدیع و زیبا در زمینه طراحی و چیدمان محصولات نهایت رضایت مشتری را بدست آورد.

دپارتمان بازرگانی

هنر فروش در عصر حاضر فروختن یخچال به اسکیمو نیست بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود همواره در کنار داشتن است. از این رو همواره کوشیده ایم که مشتری مداری را (کیفیت مطلوب ، تعهد کاری صداقت و در نظر گرفتن منافع مشتری در تمام امور) سر لوحه تمام فعالیت های خود قرار دهیم زیرا به این باور رسیده ایم که مشتری مداری ۲ اصل دارد:
۱٫ همیشه حق با مشتری است
۲٫ زمانی شک دارید که آیا حق با مشتری است یا نه ، به اصل اول مراجعه کنیم.


تیم دید برتر

با صاحب امتیازان و کارمندان دید برتر آشنا شوید

Empty Team
مازیار معیریان دبیر فتوگرافی
Empty Team
رضا نادرخانی دبیر طراحی
Empty Team
عباس نظری مدیر بازرگانی
Empty Team Empty Team
عکاس حسین قندهاری
Empty Team Empty Team
عکاس علی عابدی
Empty Team Empty Team
سرپرست طراحی حمید حسینی
Empty Team Empty Team
طراح خانم اکبری
Empty Team Empty Team
طراح آقای پاغوش
Empty Team Empty Team
طراح خانم بهرامی
Empty Team Empty Team
طراح خانم شیخ
Empty Team Empty Team
طراح آقای لطفی
Empty Team Empty Team
طراح آقای جهانفر
Empty Team Empty Team
کارشناس فروش شاهرخ آقاجمالی
Empty Team Empty Team
بازاریابی خانم سوری
Empty Team Empty Team
بازاریابی خانم میرزایی

buy active instagram followers buy facebook subscribers orlando seo